A miña primeira reacción despois de coñecer os primeiros resumos sintéticos dos resultados da famosa enquisiña sobre o galego, ademais de os comentar brevemente con algúns compañeiros que tiña a man, foi a de ir recompilando outros datos e documentos a respecto da situación do noso idioma en Galiza.

Un bo tomo de follas soltas, con artigos de prensa, algunha columna de opinión, táboas con datos doutras sondaxes e estudos sociolingüísticos, varios exemplares dalgunhas publicacións de referencia e media ducia de libros, compoñen o material que levo días consultando metodicamente, ao tempo que non perdo de vista o cadro resumo dos resultados da enquisiña que tivo a ben distribuír a Xunta, e que xa non lembro cantas veces relín, e que sigo mergullado na Rede á procura de máis información.

Read more