Contradiscurso

Trincheira dixital de Xabier P. Igrexas

Menu Close

Category: Nun m1nuto (page 2 of 3)

Opinións e microanálises a respecto de temas de actualidade, en apenas 200 palabras (aprox.). Esa é a cantidade de texto que se tarda en ler en promedio nun minuto, de aí o nome da sección.
____________________________________________

Máis unha perda.

O peche da edición impresa do Xornal de Galicia, acrecenta o drama dos media galegos trala desaparición de A Nosa Terra, A Peneira, Vieiros, GZ Nación ou máis recentemente Galicia Hoxe. É una pésima noticia para o noso país, que ve inda máis precarizada a súa exigua pluralidade informativa e limitadas as perspectivas de análise da nosa realidade.

Teño o gusto de ser colaborador de Xornal desde 2004, cando só era dixital, e de ter sido columnista do mesmo desde o nacemento da súa edición impresa. Dixen, e sosteño, que fico orgulloso e agradecido desa colaboración, que me permitiu aproximarme un chisco a esa espléndida equipa de profesionais que o facían realidade cada día.  A excepcional Silvia Carregal, a sempre agarimosa Noela Rey ou a rigorosa Lara Graña, por citar apenas algunhas das persoas que tiven oportunidade de coñecer e tratar, foron e son unha excelente representación dese plantel de 70 profesionais e o seu bo facer xornalístico, valente e comprometido.

Mais refuguemos de calquera indicio de resignación ou flaxelo. Pois se algo amosa esta continuada sangría é a necesidade de anovar e acrecentar o noso compromiso cun espazo comunicativo de noso. Dotármonos duns media propios é unha necesidade ineludíbel.

Ás voltas co Libro de Santiago.A noticia do roubo do Codex Calixtinus, coñecido popularmente en galego como Libro de Santiago, depositado no arquivo da Catedral de Santiago de Compostela, provocou un fervedoiro de reaccións.

A desaparición da carta fundacional de Galiza como nación cultural en Europa puxo en evidencia a necesidade urxente de abordar dunha vez por todas o debate arredor de quen debe asumir a titularidade, depósito, custodia e administración do noso patrimonio cultural.

Na miña opinión bens de incalculábel valor coma o Códice Calixtino non pode ficar baixo a custodia dunha organización privada como a Igrexa Católica, senón que debe recaer nas administracións públicas, desde a concepción de que todos os bens de interese cultural deberan ser de titularidade pública; sexa mediante a cesión voluntaria, compra ou nacionalización dos mesmos.Non pode ser que a única copia do orixinal que se conserva en Galiza do Liber Sancti Jacobi ficase baixo a autoridade do Deán da Catedral. Non é serio, e amosa a crueza do desleixo e despreocupación pública co noso patrimonio.

Porén, esta mala pode ter algúns aspectos positivos alén deste debate. Por exemplo que se divulgue socialmente e se poña en valor a importancia do Reino de Galiza que o códice testemuña.

Non renunciemos á nosa utopía posíbel.

Retruque fraterno a Francisco Castro.

Discrepo de Francisco Castro cando afirma que “temos o país que nos merecemos” polo peche do Galicia Hoxe. O pobo galego merece moito máis.

Entendo o cansanzo, a raiba contida, a paralizante sensación de impotencia, mais perder a confianza no noso pobo é tanto como renunciar a construír a nosa utopía posíbel. Non regalemos unha dobre vitoria aos galegófobos, entregándolle xunto aos nosos fracasos o noso desalento.

Mais este disenso non só non me provoca un odio imposíbel, senón que me anima a tender a man para que sigamos xuntos, todas e todos, a teimar na trincheira da dignidade. Xa basta da laios e de autoculpas. Fagamos de cada revés, de cada golpe, unha oportunidade para anovar o noso compromiso.

Gardemos o flaxelo do que foi para destinar toda a nosa enerxía e impulso no que ha de ser. Pois como conclúe Fran P. Lorenzo no seu xenial aponte sobre o GH: “Enquanto houver estrada pra andar/A gente vai continuar”.

Do pesar por GH ao flaxelo da culpa.

Pode que a cultura do autoodio nos leve ao flaxelo sobre o que pasou, mais coido que debemos centrarnos no que facer que pase. Advertino onte vendo como o pesar polo peche do diario Galicia Hoxe ía converténdose nun exercicio de masoquismo.

Os elementos que interveñen no peche son diversos. A clausura do único diario impreso na nosa lingua non é imputábel exclusivamente ás políticas galegofóbicas da actual Xunta; mais é precisamente a forzosa asfixia económica, pola vía do retallamento da subvención, a razón que precipita este desenlace odioso tal e como denuncia o seu director.

De aí, a inxustiza de optar pola recorrente autoculpabilización –eximindo iso si de calquera responsabilidade á empresa editora-, para explicar a marxinal distribución dese xornal. Non se pode apelar agora, co medio clausurado a golpe de 19 despedimentos, ao ‘compromiso militante’ de quen debera ser público obxectivo do GH. Non se nos pode convocar como militantes cando se nos procura como meras/os consumidores-clientes.

O feito de que a base social do nacionalismo non fixera do GH a súa cabeceira referencial, non é resultado da súa irresponsabilidade ou falla de compromiso. Se cadra o problema é que (quen a coñecía) non se recoñecía suficientemente nela.

GH, outro derrube exitoso de ‘Demolicións Feijóo’.

Foi o chío no twitter da xornalista Rosabel Candal o que nos puxo en alerta. Anunciaba nada menos que o peche do único diario monolingüe en galego, o Galicia Hoxe.

Confusión, dúbidas, procura nerviosa de información que máis que confirmar o refutase. O certo é que nos primeiros minutos custaba traballo pensar que as 300.000 páxinas publicadas na nosa fala desde hai 8 anos por esta cabeceira -sucesora da edición en galego de O Correo Galego-, ían esvaer tan rapidamente, de improviso.

Coincide esta pésima noticia, para a lingua e para a pluralidade mediática, cunha bochornosa entrevista a Anxo Lorenzo, na que o Sec. Xeral de Política Lingüística fachendea da boa saúde do noso idioma. Paradoxal. Seica para el a exigua oferta mediática en galego nada ten a ver coa ofensiva galegofóbica do goberno do que fai parte, nin coa súa política caciquil no reparto de axudas aos media. Porén, é o propio medio quen afirma que na actual crise “o radical recorte das axudas institucionais converte en inviábel o proxecto do único diario en galego”.

En fin, Demolicións Feijóo ven de derrubar o único xornal diario en galego (con 19 despedimentos). Só nos queda o gratuíto L-V.

Parabéns etnicidas.

P.S.: Non podo deixar de expresar a miña solidariedade e apoio a toda a equipa que fixo posíbel Galicia Hoxe, e o meu profundo agradecemento a Caetano e sobre todo a Miguel Seoane, por terme brindado a oportunidade de asomarme nas súas páxinas cada quince días. Hoxe para moitas e moitos é un día triste.